Matematikbiennalen i Umeå

Jan 29
2012

Det är många tankar som snurrar i huvudet.

I onsdags reste jag till Umeå för att visa hur man kan arbeta med matematik och SMARTboard. Jag skulle i två dagar stå i Lärareförbundets monter och visa upp exempel på hur man kan använda tekniken i undervisningen.

Efter två dagar med många möten, ett seminarium om undervisning i Kina, ett tal av Jan Björklund och alla dessa intryck har man med sig mer tillbaka än vad man någonsin kunde drömma om. Jag har fått så mycket, lärt så mycket och funderat och diskuterat så mycket. Jag har även knutit nya kontakter.

Det är inte lätt att så här på rak arm ta fram vad som varit bäst, roligast eller viktigast. Men jag vill lyfta några spridda exempel. De är inte på något sätt rangordnade och en annan dag hade jag kanske lyft fram något helt annat.

 • Ordföranden för SMaL sa i sitt tal vid avslutningen något mycket klokt (som han i sin tur hört på en kurs): Det man lär på en kurs ska man prova inom två veckor. Vissa saker visar sig då vara bra och man provar dem  igen. Andra visar sig fungera sämre än man tänkt sig. Men om man inte ens provar blir dessa idéer ofta liggande i en hög på skrivbordet.
 • När man går runt i högklackade skor i två dagar utan någon vila domnar pektårna lätt bort. Och det sitter i LÄNGE!
 • Jag har lärt mig ett nytt sätt att använda filmfunktionen på SMARTboard och göra roliga filmer. Ska testa detta med eleverna så kan vi lägga det i deras bokblogg sedan. Just nu är där ju bara voki:s…
 • Jan Björklund säger inte bara de tokigheter som lyfts fram i tidningarna. Ofta kommer det också bra saker!
 • I Kina har man visserligen en annan kultur och ett annat sätt på lärande, men det finns en hel del intressanta saker de gör som vi kan lära av.

Ja, det var en blandad kompott. Det kommer säkert mer snart och jag hoppas på att dessa dagar kommer att ha fler effekter än de jag nu kan överskåda. Nu ska jag vila fötterna inför morgondagen och njuta av tankarna som flyger genom huvudet!

Elevers egna utvärderingar

Nov 29
2011

Idag bad jag några elever att gå in i Bloggen efter IUP-passet och skriva en kort utvärdering kring ett av de mål de hade. De fick själva välja vilket. Jag bad dem fundera kring hur det går, vilka övningar de gjort och om de snart nått sitt mål. Så här skrev en elev om sitt mål att kunna analog klocka:

Jag har övat på kunskapsstjärnan på dator och det går bätre en paper. Men jag kan den inte så bra jag kan inte tjugo i och över,och fem ioch över.

Detta var första gången vi gjorde så här i bloggen. Efteråt kunde jag berömma henne då hon hade fått med både en analys av var hon ligger kunskapsmässigt inom sitt mål (även om jag tycker att det går bra) och en fundering kring vilket sätt som fungerar bäst för henne.

Blev så glad!!!

Wiki

Nov 24
2011

Har idag försökt skapa vår första wiki tillsammans med eleverna. Inser att vi har mycket att lära om vi ska få det bra, men de var engagerade och jobbade på som aldrig förr. Får nog gå in och läsa lite noggrannare om hur man faktiskt gör för att få till det. Hur som helst, vi hade 49 elever som samtidigt satt och skrev, letade information och funderade kring detta med att ”skriva med egna ord”. Inte alltid det lättaste.

Elevens val

Nov 22
2011

I Skolförordningens 9:e kapitel kan man läsa följande:

Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. Som elevens val får ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i (nybörjarspråk) erbjudas. Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett nybörjarspråk som erbjudits som elevens val om färre än fem elever väljer språket.

Undervisning i ett ämne inom elevens val eller skolans val ska till sitt innehåll och sin inriktning vara förenlig med kursplanen och med kunskapskraven.

Hur gör man detta på ett bra sätt?

Jag tror att många skolor brottats med detta. Kanske har ni, liksom vi, haft problemet att Elevens val i slutänden bara handlar om att eleven väljer ett av de ämnen som lärarna i gruppen erbjuder och att läraren sedan är den som planerar. Så har det tyvärr fungerat hos oss.

I år har vi ändrat på detta!

 1. Elevens val har samlats till en vecka varje termin, istället för en lektion varje vecka.
 2. Eleverna har i god tid innan fått möjlighet till information om vad alla kursplanens ämnen innehåller och diskuterat hur de kan fördjupas.
 3. Eleverna har sedan fått lämna förslag på hur man kan arbeta med ämnena.
 4. Utifrån dessa förslag har vi i personalen presenterat ett antal grupper som eleverna kan välja mellan (med en kort sammanfattning av de idéer som passar till respektive grupp).
 5. Eleverna har fått önska tre grupper. Vi har sedan placerat dem i en av dessa.
 6. Grupperna har samlats för en förberedande planering. Här har gruppens elever fått fundera på vad de verkligen vill göra, hur osv. Det kom förslag om studiebesök, filmskapande, ”forskning”, spel och mycket annat.
 7. Lärarna som ansvarar för respektive grupp har förberett dagarna utifrån elevernas önskemål.
 8. Genomförande!
 9. Utvärdering!
Vi är just nu mitt i genomförandefasen och jag tänkte bara kort berätta vad det har handlat om för gruppen historia / geografi.

 

Fredag

 

Eleverna fick se filmer utifrån två av de områden som många i gruppen uttryckte intresse för (Regalskeppet Vasa och 2:a världskriget). De fick sedan välja en av två uppgifter:

 

1) Sök information om Regalskeppet Vasa. Presentera minst 5 fakta om Vasa för resten av gruppen med hjälp av bildspel / film / annan presentation.

 

2) Skapa en bild av dig själv där du är med i en händelse under 2:a världskriget med hjälp av autentiska bilder och ett foto av dig själv inklippt. Skriv en text till.

 

Förutom detta fick eleverna skriva frågor de ville ha svar på  senare under temat när vi skulle skype:a med Vasamuseet. De fick också önska ett område de ville fördjupa sig i under måndagen.

 

Måndag

 

Denna dag gick åt till fördjupning i sitt ämne. Många skapade bildspel och filmer. Alla var aktiva och några blev under dagen klara och valde ännu ett ämne.

 

Tisdag

 

Först spelade vi webbmagistern och tränade på flaggor, kartor och mycket mera. Sedan var det besök på Bohusläns museum där uppgiften bestod i att gå runt och notera intressant information i en skrivbok.

 

Onsdag

 

Imorgon är det dags att fortsätta fördjupningen och sedan redovisa sina arbeten. Tyvärr är skype-samtalet inställt men vi samlar gruppen vid ett senare tillfälle och genomför det.

 

Det här är ett litet exempel på hur vi har jobbat denna gång. Upplever att eleverna varit betydligt mer aktiva, kommit med egna idéer och verkligen lärt sig något. Dessutom har de haft roligt! Ska bli spännande att höra vad de tycker vid utvärderingen.

Lärarlaget lär om Entreprenöriellt lärande

Nov 14
2011

Nu ska vi lära med om STEPS, vårt nya projekt.

Spännande…

2-till-1 och lite annat

Nov 02
2011

Igår när vi satt på Mötesplats Skola föddes en tanke hos oss. Varför jobbar man egentligen 2-till-1? Missförstå mig rätt… Det är absolut bra med elevdatorer och allt vad det medför. Men jag tror att en nästan lika bra väg kan vara hälften. 2 elever per dator. Då får man diskussionen, samarbetet, lärandet, och dessutom vid vissa lektioner kan halva klassen jobba med dator medan andra halvan har andra uppgifter. Jag tror att risken, speciellt om man inte har lärarfortbildning i direkt anslutning, med en-till-en är att man istället sitter vid datorn och jobbar ensam, precis som man tidigare hängde över sin mattebok…

Vad tänker ni med större erfarenhet på området?

I övrigt har dagen ägnats åt allt från LPP:skrivande till räkning av matematikenkäter och redovisning av dessa i excel. Spännande dag med kanske inte så många diskussioner (förutom vid skrivandet av ovan nämnde LPP:er, men desto mer produktion och ”stryka på listan”. Ändå känns den så vansinnigt lång så att jag allvarligt funderar på att jobba lite imorgon också. Får se hur det blir i slutänden.

Nu ska jag i alla fall förkovra mig i mina egna studier, istället för elevernas. Läser ett nytt och spännande språk och tar dessutom pianolektioner. Nyttigt att vara elev ibland också!

Mötesplats Skola

Nov 01
2011

Har idag spenderat dagen på Mötesplats Skola på Svenska Mässan i Göteborg. En givande dag med många intryck, framförallt från de två fantastiska föreläsare som jag lyssnade på.

Först fick vi höra Christian Lundahl prata om Bedömning för lärande. Han pratade mycket om varför vi bedömer och hur detta kan göras på ett bra och genomtänkt sätt. Som Didactica skriver i sin blogg så är han en klok man som säger kloka ord.

Här är de tweets som jag skrev under den här föreläsningen. Den sammanfattar ganska bra det jag kände att jag fick till mig:

 • Strax seminarium med Christian Lundahl, Bedömning för lärande
 • Ingenting kan vara så negativt för lärandet som en dålig bedömning och tvärt om. Tveäggat svärd, säger Christian Lundahl.
 • 30% av det som en elev lär sig på en lektion lär sig ingen annan elev.
 • 40% av det som lektionen handlar om vet eleverna redan, enligt Hattie.
 • Varje gång det blir fokus på prestationen så missar man ett tillfälle till fördjupat lärare, säger Christian Lundahl.
 • Det är viktigt att man sitter flera lärare tillsammans och resonerar om bedömning. Annars förlorar vi likvärdigheten.
 • De rätta frågorna är för läraren vad fingersättningen är för pianisten, säger Christian Lundahl.
 • Christian pratar om doing, being och learning. Det är det senare som ska finnas i omdömen. Då utvecklas lärandet.
 • Two stars and a wish är en metod för kamratbedömning, säger Christian Lindahl.

Det kändes på något sätt nytt och fräscht samtidigt som att det kändes så självklart, det Christian sa. De föreläsningarna är oftast de bästa. Det var också en härlig blandning av att ”Yes, det där gör vi redan” och ”Aha, så kan vi göra nästa gång”.

Efter lunch och lite promenad runt bland montrarna var det dags för nästa föreläsning. Denna gång var det Malin Frykman som pratade om bedömning, men nu ur ett Hur-perspektiv. Denna gång twittrade jag inte så mycket men antecknade en hel del.

Malin gick igenom 5 aspekter kring bedömning:

 1. Tydliggör målen och kunskapskraven
 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
 3. Återkoppling som för lärandet framåt
 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
 5. Aktivera eleven som ägare av sin egen studieprocess

Sen gick hon in på de olika aspekterna, och under varje punkt visade hon upp ett antal sätt att utveckla arbetet och fördjupa sina bedömningskunskaper. Det handlade om olika sätt att arbeta med kamratbedöming, wikispaces, bloggar och mycket mer. Samma sak här: fräscht men också självklart. Underbart!

Till slut presenterade Malin den sida som både hon och Christian Lundahl arbetat med och som är i princip ny: www.bedomningforlarande.se

Här kan man läsa, diskutera, dela och lära kring Bedömningens olika aspekter. Didactica har skrivit mer om den här och visar på ett exempel som man kan hitta på denna användbara sida.

Som sagt – en givande dag med många intryck. Tack till föreläsare och goa kollegor som bidrog till de senaste i raden av tankar som nu snurrar i mitt huvud. Imorgon är det dags att gå vidare i huret…

Kompetensutvecklingsdag

Okt 31
2011

Idag var det dags för höstlovets första kompetensutvecklingsdag. Först en kortare samling i lärarlaget. Vi diskuterade vårt EL-projekt och målskrivningen av detta. Sedan gav jag en kort info om läget med UNIKUM som haft problem med en överbelastningsattack sista veckan. Efter det var det så dags för den ack så viktiga fikapausen…

Under dagen har sedan vi i arbetslag tre arbetat med en LPP för vårt nya tema – Material. Vi ska jobba med olika material i bild och NO och vårt fokus ligger på dels skapandet och teknikerna i bilden, dels tillvägagångssättet med laborationer och undersökningar i NO. Vi vill tillsammans med eleverna hitta bra strukturer för hur man genomför och dokumenterar sina undersökningar på ett tydligt sätt.

Vi arbetade en hel del med denna LPP och tog hjälp av Skolverkets material DiNO i skrivandet av matrisen. Det var fantastiskt bra! Tänk vad skönt att ha ett sådant material att utgå ifrån i skrivandet av en planering. Det är tydligt, har ett professionellt språk och man kan vara trygg med att det stämmer väl överens med de krav som kursplanen ställer.

Avslutningsvis presenterade nyckelpersonerna kort vad de fått höra på konferensen om betygssättning. Spännande!

Imorgon blir det Mötesplats skola i Göteborg… Ska bli väldigt roligt det också!

Träd

Jun 29
2011

Jag funderar just nu mycket (och har gjort under hela våren) hur jag på ett kreativt och tydligt sätt ska presentera målen i kursplanerna för eleverna. Jag vill dels gå igenom dem så att de får en insikt i vad som står där och vad de innebär. Men jag vill också ha dem uppsatta i klassrummet. Samtidigt vet jag att om jag bara sätter upp dem så kommer de att fortsätta sitta där, utan att göra skillnad.

Igår kväll slängde jag ut frågan på Twitter. Hur visar man målen på ett sätt som eleverna förstod. Efter att ha fått respons från två duktiga personer (Tack Susanne_Animum och Didaktikfokus!) så började en idé gro.

Jag har redan innan sett på lärandet som ett träd. Rötterna är det som leder näringen in i lärandet. Stammen är det som håller allting samman, så att det inte bara blir lösa strån. Grenarna är de olika riktningar som kunskaperna leder oss. De kan hela tiden förgrena sig ut åt flera håll och leda till nya kunskaper.

Tanken jag haft under hela denna process var att jag skulle namnge grenarna. Jag skulle ägna tid att gå igenom kunskapskraven, bryta ned dem i mindre steg (självklart skulle jag kolla på befintliga material för inspiration och idéer), sortera och ordna och sedan tydliggöra detta.

Men… När jag nu fick input från fler kom det självklara till slut på plats. Varför ska jag göra detta? Är det inte bättre att jag gör det tillsammans med eleverna? Varför inte ägna en lektion då och då att bygga upp en ny gren, ta en ny mening ur kunskapskraven och sätta upp på vårt träd?

Exempel: Eleven ska skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. (År 3)

Vad betyder det? Vad måste man kunna då? Vad lär man sig först/sist? Kanske kan de få sätta upp egna små exempel. Kanske kan de få skriva lappar med de olika stegen dit och hjälpas åt i grupp att ordna dem i lämplig ordning.

Tankarna flödar fram i min hjärna just nu. Tror att detta kan bli något bra…

Jobbigt lov??

Feb 24
2011

Nej, jag menar egentligen jobbat lov. Hemma pågår renovering av badrum. Bor just nu i en kompis lägenhet. På jobbet låg jag efter med en del.

Lösningen?

Hittills tre dagar spenderade på skolan! Jobbigt? Nej, det har varit en njutning. Jag har gjort allt jag haft lust att fixa så länge. Jag har sorterat och laminerat och klippt och dessutom hunnit prata med några barn som är på fritids. Blandat med detta har jag facebookat och slappat. Och älskat att hinna med. Sååå nöjd med mitt.

Blir nog några timmar till innan lovet är slut!

Hoppa till verktygsfältet